Mitsubishi RMA

โปรโมชั่น รถมิตซู Mitsubishi ทุกรุ่น 2023

โปรโมชั่น รถมิตซู Mitsubishi 2023 โปรโมชั่นรถมิตซู ทุกรุ่น มิตซูบิชิมิราจ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ข้อเสนอพิเศษ จาก Mitsu RMA สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถาม ปรึกษา ออกรถกับ มิตซู อาร์เอ็มเอ ได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะ

โปรโมชั่น รถมิตซู Mitsubishi 2023

Outlander PHEV รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

 • รับ ดอกเบี้ยพิเศษ 0%
 • รับฟรี แพคเกจบำรุงรักษา 5 พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับฟรี ค่าติดตั้งจุดชาร์จไฟ
 • รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

Mitsubishi Xpander Cross รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน
 • เลือกรับ แพคเกจบำรุงรักษา 5 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

Mitsubishi Xpander รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน
 • เลือกรับ แพคเกจบำรุงรักษา 5 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

New Pajero Sport ทุกรุ่น รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.09% นาน 48 เดือน

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.09% นาน 48 เดือน
 • รับฟรี แพคเกจบำรุงรักษา 5 ปี และฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • รับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอล (HDMI WiFi Dongle)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท ผ่าน M-Drive

มิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (4WD) รับ ดอกเบี้ย 0.69%* นาน 48 เดือน ขับฟรี 90 วัน

 • ขับฟรี 90 วัน
 • รับ ดอกเบี้ย 0.69%* นาน 48 เดือน
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 23,100 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

มิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (LR) ผ่อนเริ่มต้น 7,XXX บาท

 • ขับฟรี 90 วัน
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมูลค่า 30,000 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

มิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ (HR) ดอกเบี้ย 0.69% นาน 48 เดือน

 • ดอกเบี้ย 0.69%
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

Nมิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น เมกะ แค็บ (LR) ขับฟรี 90 วัน

 • ขับฟรี 90 วัน
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมูลค่า 30,000 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งเชิงพาณิชย์ นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

มิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น เมกะ แค็บ (HR) ขับฟรี 90 วัน

 • ขับฟรี 90 วัน
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมูลค่า 30,000 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

มิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น ซิงเกิ้ล แค็บ (4WD) ขับฟรี 90 วัน

 • ขับฟรี 90 วัน
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมูลค่า 30,000 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งเชิงพาณิชย์ นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

มิตซูบิชิ ไทรทัน สำหรับรุ่น ซิงเกิ้ล แค็บ (LR) ขับฟรี 90 วัน

 • ขับฟรี 90 วัน
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมูลค่า 30,000 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 18,900 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

แอททราจ และ มิราจ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.1% นาน 48 เดือน

 • รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0.1% นาน 48 เดือน
 • ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 21,963 บาท และ ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 17,600 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท ผ่าน M-Drive

ดูรายละเอียด โปรโมชั่น ศูนย์บริการ เพิ่มเติม : https://mitsurma.com/promotion-for-vacation/

ราคา และตารางผ่อน รถมิตซู : https://bit.ly/3oZknNv


หากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียด โปรโมชั่น Mitsubishi ไม่ว่าจะรุ่นไหน สามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ หรือจะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษนี้ ให้เรา มิตซู อาร์เอ็มเอ ได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาของคุณในการออกรถมิตซูค่ะ

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

รับส่วนลด ทดลองขับ ติดต่อเรา