Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ไส้กรองระบบปรับอากาศ (air conditioning filter) – MZ691065

ไส้กรองระบบปรับอากาศ (air conditioning filter) - MZ691065

225.00฿

มีสินค้าอยู่ 7

รหัสสินค้า (product code)

MZ691065

ยี่ห้อ (brand)

มิตซูบิชิ (Mitsubishi)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ
(air conditioning filter)

พิมพ์ (type)

จีบ (pleated)

ขนาด (size)

220 x 250 x 3 มม
(220 x 250 x 3 mm)

วัสดุ (material)

กระดาษ (paper)

คุณสมบัติ (features)

ดักจับฝุ่นละอองเกสรดอกไม้
สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง
และสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ
(traps dust, pollen, pet dander,
and other allergens)

รุ่นรถ (vehicle model)

รถยนต์มิตซูบิชิหลากหลายรุ่น
รวมถึงมิตซูบิชิไทรทัน
(a variety of Mitsubishi
vehicles including
Mitsubishi Triton)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า (product code)

MZ691065

ยี่ห้อ (brand)

มิตซูบิชิ (Mitsubishi)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ
(air conditioning filter)

พิมพ์ (type)

จีบ (pleated)

ขนาด (size)

220 x 250 x 3 มม
(220 x 250 x 3 mm)

วัสดุ (material)

กระดาษ (paper)

คุณสมบัติ (features)

ดักจับฝุ่นละอองเกสรดอกไม้
สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง
และสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ
(traps dust, pollen, pet dander,
and other allergens)

รุ่นรถ (vehicle model)

รถยนต์มิตซูบิชิหลากหลายรุ่น
รวมถึงมิตซูบิชิไทรทัน
(a variety of Mitsubishi
vehicles including
Mitsubishi Triton)

0 of 0 reviews

Sorry, no reviews match your current selections

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า